De naam de Opstap is bedacht door de deelnemers zelf omdat ze dit ook zo ervaren!
Samen op stap voor een betere conditie. Frisse buitenlucht. Een trainingsschema met stappen en doelen. Gezelligheid in de groep tijdens de training en de thee/evaluatie achteraf. Een echte opstap!

Loopgroep Wijbosch en Optimisd (de intergemeentelijke sociale dienst) hebben elkaar gevonden in een hardloopproject voor werkzoekenden. Zij gaan de uitdagende samenwerking aan vanuit de overtuiging dat het opbouwen van conditie, bewegen in de buitenlucht in een gezellige groep en het realiseren van doelen bijdragen aan het versnellen en verbeteren van de weg naar werk.

Het project is tot stand gekomen op initiatief van Optimisd. Loopgroep Wijbosch stelt zijn accommodatie en materialen beschikbaar en zorgt voor de PR. Paul van Geffen zal de trainingen verzorgen (vanuit zijn eigen praktijk), samen met een medewerker van Optimisd. De trainingen zullen (2 keer per week gedurende 15 weken) overdag gedaan worden en dat heeft dus geen consequenties voor de reguliere trainingen van de Loopgroep. Run, Walk & Bike levert met korting de loopschoenen voor de deelnemers.

Vanzelfsprekend tekent Paul voor de ‘loop technische’ aspecten en is Optimisd verantwoordelijk voor het groepsproces en de uiteindelijke projectopbrengsten.

Naast de maatschappelijke betekenis van het project, levert deze activiteit een mooie bijdrage aan de financiële huishouding van onze club. Al met al is dit dus een project met louter winnaars!