Beste leden van de Loopgroep,

Net voor de zomervakantie heb ik besloten te stoppen als voorzitter van de Loopgroep en dit medegedeeld aan het bestuur.
In de afgelopen periode heb ik gemerkt dat ik niet voldoende met mijn hoofd bij de Loopgroep ben. Daarnaast ben ik door blessures en (veel) werk nauwelijks aanwezig bij de trainingen. Mijn betrokkenheid is laag en dat wordt in de komende periode niet beter, o.a. vanwege twee nieuwe opdrachten op mijn werk.

Ik heb een inschattingsfout gemaakt, toen ik me vorig jaar december beschikbaar stelde voor een nieuwe bestuursperiode. Dat had ik beter niet kunnen doen, onze prachtige vereniging verdient een voorzitter die meer aanwezig is en meer energie kan steken in het bestuurswerk en het wel en wee van de vereniging (en vooral ook) de leden.

Graag wil ik het bestuur hartelijk bedanken voor de geweldige samenwerking en alle leden voor het in mijn gestelde vertrouwen. Binnenkort hoop ik weer met enige regelmaat als ‘gewoon lid’ aan te sluiten bij de trainingen. Ik zie er naar uit.

Groeten,
Harm

PS Tot de algemene ledenvergadering van 23 januari 2019 zal onze penningmeester Richard Maurix tevens fungeren als interim voorzitter.