Woensdag 23 januari vindt de algemene ledenvergadering van 2019 plaats in ons clubgebouw. Inloop 19.30 en de vergadering begint om 20.00 uur. Hier volgt de agenda:

 1. Opening en Welkom
 2. Verslag Algemene Ledenvergadering 2018
 3. Ledenaantal 2017/2018
 4. Financieel jaarverslag Beheer commissie 2018
 5. Financieel jaarverslag LGW 2018
 6. Verslag kascommissie
 7. Begroting 2019
 8. Rooster van aftreden bestuur
 9. Ophalen vredesvuur Wageningen 5 mei
 10. Hardlopen en Yoga
 11. Rondvraag
 12. Slotwoord door Voorzitter en afsluiting