Vooraankondiging ALV 15 september 2021 – Save the date!

 

Normaal gesproken houden wij de Algemene Leden Vergadering (ALV) in januari. Vanwege de Corona maatregelen ging dit niet lukken. Wij hebben gewacht met de ALV totdat we elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten.

De ALV staat nu op 15 september 2021 gepland. Natuurlijk onder het voorbehoud dat de maatregelen het toestaan:

Locatie                 : kantine WEC

Ontvangst          : vanaf 19.00 uur

Start                      : 19.30 uur

Vooraf zullen we de definitieve agenda sturen. Natuurlijk zijn er de reguliere onderwerpen zoals de financiële zaken en samenstelling bestuur. Erica en Ger zijn aftreedbaar en stellen zich opnieuw beschikbaar. Daarnaast hebben we nog steeds een openstaande vacature, waarvoor we een kandidaat hebben. Mocht jij belangstelling hebben dan kun je je natuurlijk ook altijd melden.

Wat de ALV dit jaar extra interessant maakt is dat we een terugkoppeling vanuit de denktank en “trainen op maat” hebben. De pilot “trainen op maat” was een van de uitkomsten van de denktank.

Kortom genoeg interessante onderwerpen over onze loopgroep die wij graag met je willen delen maar waarvoor jouw input ook belangrijk is. Wij hopen dan ook op een hoge opkomst.

Wij zien je graag op 15 september!

Bestuur Loopgroep Wijbosch