Loopgroep Wijbosch had zich dit jaar voor het eerst aangemeld bij de Rabobank Clubkas Campagne, waarbij de Rabobank middels een stemming onder hun leden een groot sponsorbedrag ging verdelen. We mogen wel spreken dat velen onze club hun stem gunde waardoor we een mooi sponsorbedrag van € 405,- tegoed mogen zien. Uiteraard willen we iedereen die op onze club heeft gestemd alsmede de Rabobank hartelijk danken hiervoor.