Bestuursleden gezocht!

In januari treden Bea Gil-Toresano en Ton Keetels af, conform het rooster van aftreden van het bestuur. Beiden stellen zich niet herkiesbaar voor een nieuwe periode van 3 jaar. Dit betekent dat we op zoek zijn naar kandidaten om de opengevallen plekken in ons bestuur in te nemen.

Zoals jullie weten is Ton voor de periode tot januari vervangen door Henry Kooijmans. Vanaf januari richt Henry zich weer volledig op zijn taak als penningmeester van de beheerscommissie. We zoeken derhalve een bestuurslid met kennis van zaken op financieel gebied, die de vacature van penningmeester kan invullen. Indien zich meerdere kandidaten melden (wat wij van harte hopen), zullen we op basis van ‘sollicitatiegesprekken’ tot een voordracht komen in de Algemene Ledenvergadering.

In het bestuur vervult Bea een veelheid aan taken, waaronder de coördinatie van de aanschaf van de loopkleding en de schoonmaak van de accommodatie. Daarnaast is Bea namens het bestuur de contactpersoon voor onze trainers. Ook voor de plek van Bea, hopen we dat zich meerdere kandidaten melden. Indien dit het geval is, zal de Algemene Ledenvergadering uiteindelijk de keuze maken.

Het is dankzij tientallen vrijwilligers, dat onze vereniging al tientallen jaren draait als een geoliede machine. Door je te melden als vrijwilliger in het bestuur, draag je bij aan het functioneren van onze mooie club. Heb je interesse voor één van beide functies in het bestuur van onze Loopgroep, meld je dan uiterlijk 15 december per e-mail  bij ondergetekende (hvanson7@kpnmail.nl). Schrijf daarbij een korte motivatie. Indien je meer informatie wilt, zoek me dan op rondom een training of bel me even op 06 2012 8637.

Namens het bestuur van Loopgroep Wijbosch,

Harm van Son, voorzitter