Tijdens de algemene ledenvergadering wordt jaarlijks weer het nieuwe bestuur gekozen voor onze vereniging. Er is nog altijd 1 vacature die nog steeds niet is ingevuld, daarnaast zijn dit jaar Richard Mauriks en Arian Broeren aftredend omdat deze hun bestuursperiode van 3 jaar hebben vervuld. Richard en Arian hebben zich alle twee herkiesbaar gesteld voor nog een periode van 3 jaar. Nieuwe kandidaat bestuursleden kunnen zich aanmelden bij Franca Smits info@franca-secretariaat.nl

Wil je informatie over een bestuursfunctie spreek dan na een training gerust een bestuurslid aan of mail naar Franca Smits. Het huidige bestuur vind je op de pagina Contact.