Vanaf deze week kunnen de consumpties in de kantine betaald worden

met bankpas of door middel van de bankapp op je smartphone.

Er is hiervoor een mobiel pinapparaat beschikbaar.

Contant betalen blijft nog mogelijk, het streven is echter om in de 2e helft

van dit jaar volledig over te gaan op pintransacties.