Op zondag 28 oktober 2018 zou de 2e biatlon van Loopgroep Wijbosch plaatsvinden. Helaas is zijn er te weinig aanmeldingen en om deze reden zal de biathlon geen doorgang vinden. Bekeken wordt, of het evenement op de agenda wordt geplaatst in het voorjaar van 2019.