Na de extra ledenvergadering op dinsdag 2 oktober j.l. heeft het bestuur besloten om per 1 januari 2019 de contributie te verhogen van € 75,- naar € 85,- per jaar. Dit om de exploitatielasten, de huur en onderhoud van onze accommodatie de komende jaren te kunnen blijven bekostigen en tevens de algemene reserves in stand te houden.