2015 was een mooi jubileumjaar. We hebben genoten van ons feest en de geweldige jubileumloop. Vele zaken zijn goed geregeld. Uitstekende trainers en hulptrainers. Schoonmaak goed geregeld. Een geweldige inzet van de beheerscommissie en barmedewerkers. Veel vrijwilligers voor onze evenementen. Een dynamisch clubje.

Financieel zijn we gezond en is het voornemen om in 2015 niet al te zuinig te zijn uitstekend gelukt. Ons vermogen werd door iedereen inclusief bestuur als te ruim gezien en iedereen was het er over eens dat we in 2015 in ons jubileumjaar flink konden investeren. Voor 2016 is de verbouwing begroot. Een investering van minimaal € 2500,00 Kortom: investeren is geen enkel probleem. We hebben er voor gespaard.

Wat we echter ook zien is dat de vaste lasten stijgen ten opzicht van voorgaande jaren. Zie hiervoor bijlage 3. begroting en vergelijking. De conclusie bij dit overzicht dat we jaarlijks nu structureel meer uitgeven. Schoonmaak. Meer trainers/kosten Veel meer huur dan vroeger.

Het bestuur is van mening dat investeren geen enkel probleem is maar potverteren voorkomen moet worden. In de jaarvergadering zullen we dit nog toelichten.
Ons voorstel is dan ook om de contributie voor 2017 te verhogen met € 10,00. 

In onderstaande bestanden vinden jullie de financieel verantwoording 2015 en begroting 2016.
(worden steeds in nieuwe pagina geopend)

 1.  LGWB  verlies en winst: 2015 LGWB V&W
  vw1
  vw2
 2.  LGWB  balans:  2015 LGWB Balans
  balans
 3.  LGWB Begroting en vergelijking:   2016 LGWB overzicht
 4.  LGWB grafiek vermogensgroei en prognose:   LGWB Grafiek vermogen
  Schermafdruk 2016-01-30 21.12.50

Tevens de verantwoording van de beheerscommissie. Met dank aan Henry voor het vele werk.
Ondanks een lichte daling in de baropbrengsten (geen verwijt aan Henry) is er een mooie gezonde exploitatie.

Exploitatieoverzicht:   exploitatieoverzicht 2015
expl_beheerscommissie