Tijdens de algemene ledenvergadering van woensdag 24 januari 2018 is Frans van Grinsven benoemd tot erelid van Loopgroep Wijbosch. Frans is sinds 1992 lid van Loopgroep Wijbosch, hulptrainer sinds een aantal jaren en drijvende kracht achter de technische commissie van Loopgroep Wijbosch. Verder heeft Frans al heel lang een bestuursfunctie vervult en de grootste verdienste voor onze vereniging is wel dat Frans er mede voor heeft gezorgd dat we nu een prachtig clubhuis hebben. Frans bedankt voor dit alles en het erelidmaatschap is jou van harte gegund.