Aanstaande woensdag  27 januari 2015 zijn jullie allemaal natuurlijk welkom v.a. 19.30 uur voor de jaarvergadering van Loopgroep Wijbosch.
Aanvang vergadering 20.00 uur

Locatie            : Kantine clubgebouw LGW

 1. Opening en welkom
 2. Lezing Hardlopen en Yoga (rompstabiliteit) door E. Staals/Yogacentrum Libra uit St. Oedenrode
 3. Verslag Algemene Ledenvergadering 28 januari 2015
 4. Mededelingen
  Aantal leden
  Stand van zaken aanpassing accommodatie
  Optimisd
  Activiteiten 2016
 5. Financiën
  Financieel jaarverslag Beheerscommissie 2015
  Financieel jaarverslag LGW 2015
  Verslag kascommissie
  Begroting 2016
  Contributie 2016
 6. Rooster van aftreden Bestuur
 7. Rondvraag
 8. Slotwoord door Voorzitter en afsluiting