We kregen onverwacht snel groen licht van de overheid om onder voorwaarden weer met elkaar te mogen trainen. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Bestuur, trainers en beheercommissie hebben hard gewerkt om voor de loopgroep een plan te maken dat binnen de voorwaarden past. Dat plan hebben we moeten voorleggen aan de gemeente Meierijstad en ook deze is akkoord met ons plan. We kunnen niet wachten om weer te starten met de trainingen maar willen het wel zorgvuldig doen, zodat we allemaal kunnen wennen aan de nieuwe regels waar we ons aan moeten houden.

We willen graag op korte termijn starten met aangepaste trainingen. Hierbij moeten we ons houden aan de afspraken die vermeld zijn in het protocol. De onderlinge afstand van ten minste 1,5 meter maakt het lastig om aan grote groepen veilig training te geven. Zoals jullie in het protocol kunnen lezen gaan we daarom van start met trainingsgroepen van maximaal 12 deelnemers. Deze maximale groepsgrootte kan betekenen dat we leden teleur moeten stellen dan wel moeten vragen om aan de duurloop trainingen deel te nemen.. En dat is niet het enige vervelende bericht. Kleedruimtes, douches en kantine zijn gesloten. Dit houdt in dat je in trainingskleding naar de accommodatie komt en direct na afloop weer vertrekt. Dit hebben we ook uitgelegd in het protocol, inclusief de route voor het aankomen en verlaten van de locatie. Het uitgangspunt is dat we verzamelen bij het clubhuis en van daaruit de trainingen in de openbare ruimte gaan doen.

Voordat we van start gaan, willen we graag dat je ons laat weten of je van plan bent om weer te komen trainen en zo ja op welke dag. Belangrijk is dat ieder zich veilig genoeg voelt om weer in een groep te gaan trainen. We hebben alle begrip voor leden die zich voorlopig nog niet kunnen of willen aansluiten.

Wij willen je daarom verzoeken om per e-mail aan te geven of je wil deelnemen aan de interval trainingen op dinsdagavond of zaterdagmiddag. Wij verzoeken je deze e-mail uiterlijk woensdag 20 mei a.s. te sturen naar pm@loopgroepwijbosch.nl.

Op basis van jullie reactie gaan wij samen met de trainers een beoordeling maken in hoeverre de belangstelling in overeenstemming is met de trainingen zoals die aangeboden worden door onze loongroep Dit betekent helaas dat we volgende week nog niet aan het trainen zijn, maar we hopen het zo snel mogelijk na volgende week weer op te pakken. Wij gaan er van uit dat jullie hiervoor begrip hebben. Uiteraard kijken wij ook uit naar het moment dat deze crisis voorbij is.

Samen staan we voor prettig en veilig sporten!

Voor vragen over het protocol en de Corona maatregelen op de accommodatie kun je contact opnemen met Richard Maurix (pm@loopgroepwijbosch.nl of 06 53731971) Voor vragen over het trainingsschema of je eigen trainingsmogelijkheden, neem contact op met een van de trainers. Zie hiervoor de contactpagina op de website