fransMet grote droefheid hebben we kennis genomen van het overlijden van Frans van der Pol, oprichter en erelid van Loopgroep Wijbosch. Frans is zondag 8 mei thuis in het bijzijn van zijn familie gestorven.

Het was in 1976 dat Frans op zaterdagen zijn garage als verzamelplek aanbood aan een groepje enthousiaste hardlopers. Zijn vrouw Maria zorgde na afloop van de trainingen voor thee en gezellige gastvrijheid. Hardlopen was in die tijd nog niet zo populair als nu en het samen trainen was echt bijzonder. De groep groeide snel naar een dertigtal lopers. Onder de bezielende leiding van Frans werd er fanatiek getraind, hij kreeg enkele lopers zover dat ze zelfs in Uden onder zijn vleugels gingen trainen bij atletiekclub ‘De Keien’.

In de periode van 1976 tot 2002 was Frans onze trainer en volgden we zijn schema’s en tips. Hij spoorde de lopers aan af en toe een wedstrijdje te lopen en daar werden prachtige prestaties geleverd. Het aantal podiumplekken was niet te tellen. De Loopgroep werd een hechte groep, waarbinnen vriendschappen voor het leven ontstonden. En steeds met Frans als de drijvende kracht, tot in 2003 een heupoperatie hem dwong te stoppen met hardlopen en zijn trainers carrière. Fietsen werd zijn nieuwe passie.

Direct na het stoppen van Frans besloot een aantal lopers zijn activiteiten voort te zetten. Er werd een bestuur  samengesteld en een aantal fanatieke lopers volgden met goed succes de trainersopleiding van de Atletiekunie. Frans bleef nog een tijd betrokken bij de groep als technisch coördinator en tot het laatst was hij speaker bij de Wijboschloop en toonde hij zijn warme interesse voor de club en zijn leden.

Loopgroep Wijbosch is nu een bruisende vereniging met 150 leden. Iedereen kan er hardlopen op zijn eigen niveau, in binnen- en buitenland, op de weg, in het bos, op het strand en in de modder. Altijd gaan presteren en gezelligheid daarbij hand in hand. We vergeten nooit dat Frans de basis gelegd heeft voor onze Loopgroep. We zijn hem veel dank verschuldigd, hij loopt voor altijd met ons mee.

We wensen Maria, de kinderen en kleinkinderen, de familie en alle (loop)vrienden veel sterkte bij het dragen van dit grote verlies.

Afscheid.

Aanstaande zaterdag is om 14 uur de afscheidsmis in de Udense Kruisherenkapel. Meteen na de mis is er op verzoek van de familie een bijeenkomst in het paviljoen van De Keien, waarbij alle belangstellenden welkom zijn.

Frans heeft de voorbije maanden aangegeven dat hij het heel fijn zou vinden als op de dag van zijn crematie al zijn sportieve vrienden en kennissen bij elkaar komen bij De Keien, om terug te blikken op alle mooie sportjaren die Frans met hen heeft beleefd. Bovendien is er de mogelijkheid om in een speciaal boek herinneringen aan Frans op te schrijven en, op verzoek van Frans en zijn familie, een bijdrage te schenken aan de jeugd van De Keien (specifiek C/D-jeugd en kinderen met een beperking).
Het bestuur van De Keien Atletiek wenst Maria en de hele familie heel veel sterkte. En alle belangstellenden zijn a.s. zaterdag van harte welkom.