Onlangs heeft Paul van Geffen aangekondigd te zullen gaan stoppen met zijn trainers activiteiten. Het archief er nog eens op nageslagen resulteerde dit toch in een zeer waardevolle bijdrage aan de looptechnieken bij lopers van onze loopgroep. Uiteraard een gevoelige aderlating voor onze loopgroep en evenzo voor zijn collega trainers. Paul als zeer getalenteerd hardloper sinds de jaren ´80, nam in 2003 de beslissing om als trainer aan onze loopgroep verbonden te worden , en werd dan ook in de gelegenheid gesteld de trainerscursus te mogen gaan volgen. In oktober van datzelfde jaar werd die cursus dan ook glansrijk beloond met het felbegeerde trainersdiploma. Veel leden van onze loopgroep werden op trainingen , maar zelfs ook daarbuiten, door Paul begeleid om tot betere prestaties te komen. Ook het samenstellen van individuele programma´s voor lopers die speciale doelen nastreefden, zoals halve of hele marathons nam hij deels voor zijn rekening.

Na zijn postcarriere kreeg Paul volop de gelegenheid om werkzaamheden te gaan verrichten die meer in zijn ´straatje´ lagen. Diverse cursussen op sportgebied, zoals Medisch Fitness Trainer, Sportmasseur inclusief de aantekening Blessurepreventie maar ook BHV en EHBO, werden doorlopen. De certificaten daarvan prijken in zijn praktijkruimte aan de muur. Echter die drukke praktijk op sportmassage gebied noopt hem tot maatregelen , want buiten dit alles om  heeft Paul ook nog zijn werkzaamheden als ´baywatch´ bij het Engelermeer. De optelsom van dit drukke bestaan heeft hem nu doen besluiten een ´veertje´ te laten en zijn trainersschap zoals dat zo mooi pragmatisch klinkt ´aan de wilgen te hangen`.

Enkele weken geleden werd tijdens een kort samenzijn in onze clubkantine derhalve afscheid genomen van Paul in zijn hoedanigheid als trainer, verder niet want hij blijft natuurlijk zijn hardloopkilometertjes maken bij onze loopgroep.

Onze voorzitter Richard bedankte Paul nog eens zeer hartelijk voor zijn bewezen diensten als trainer en wat al niet meer zij, en sprak de hoop uit hem nog in lengte van dagen bij onze loopgroep te mogen ontmoeten. Ongetwijfeld delen wij allen die mening…… Succes Paul.