Je hebt er wellicht al wel eens van gehoord: de Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort AVG. Voor veel bedrijven en verenigingen is AVG nog een vaag begrip. Desalniettemin is AVG ook belangrijk voor Loopgroep Wijbosch.

Wat is AVG?

AVG vervangt de huidige Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en verandert daarmee van een landelijke in een Europese wet. De wet treedt op 25 mei 2018 in werking.

Letterlijk gaat AVG (in het Engels: ‘GDPR’) over de ‘bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens’. Globaal komt de nieuwe wet op het volgende neer:

 

  • De privacyrechten van een lid of vrijwilliger van onze vereniging worden uitgebreid.
  • Wij krijgen meer verantwoordelijkheid voor het veilig verzamelen, opslaan en verwerken van persoonsgegevens.
  • De wet geeft toezichthouders meer mogelijkheden voor handhaving.
  • De nieuwe wet vereist ook actie van onze vereniging.

 

Wat heeft Loopgroep Wijbosch gedaan?

Loopgroep Wijbosch heeft daarom een AVG privacyverklaring op de website geplaatst. Wij hebben in deze verklaring voor je uiteengezet hoe wij met je persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Heb jij vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel je vraag dan gerust per e-mail aan: pm@loopgroepwijbosch.nl

Om de volledige privacyverklaring te lezen ga dan aan de rechterzijde van de Homepagina naar Snel naar… Privacyverklaring.