Protocol Loopgroep Wijbosch

Inleiding

Tijdens de persconferentie van 28 mei 2021 was er veel aandacht voor sport. En dat is goed nieuws! Vanaf zaterdag 5 juni 2021 gelden namelijk weer een aantal nieuwe versoepelingen. Zo zijn groepslessen en groepstrainingen weer toegestaan en hoeven sporters geen 1,5 meter afstand meer te houden als dit nodig is voor de sportbeoefening. Daarnaast mogen de kleedkamers, douches en sportkantines weer open.

Uitgangspunten voor dit protocol zijn:

 1. RIVM richtlijnen Actuele informatie over COVID-19 | RIVM
 2. Sportprotocol NOC*NSF https://nocnsf.nl/sportprotocol
 3. Protocol Verantwoorde Atletieksport, versie 1 juni 2021 https://www.atletiekunie.nl/sites/default/files/userfiles/Kenniscentrum/Bestuurder-commissielid/Protocol_Verantwoorde_Atletieksport_01_06_2021%20def.pdf
 4. Nadere toelichting sporten voor volwassenen zoals gepubliceerd door de gemeente Meierijstad op 3 juni 2021.
 5. Reguliere trainingsdagen dinsdag, donderdag (t/m juni) en zaterdag, trainingstijden (van 19:00 uur – 20:30 uur en van 15:30 – 17:00 uur), het trainingsprogramma (het jaarplan) van Loopgroep Wijbosch en het principe om geen enkel lid –mits geen klachten- uit te sluiten om aan trainingen deel te nemen.

Dit protocol bouwt voort op de hiervoor bepaalde richtlijnen voor atleten, bestuur en trainers.

Regels

Helaas moeten we ons nog aan een aantal regels houden. Hieronder kun je lezen welke regels dat zijn:

 • Over ziek zijn:
  • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.
  • Heb je ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijven ook huisgenoten thuis. Als je 24 uur lang geen klachten hebt, mag je weer naar buiten. Zie deze link voor de richtlijnen van het RIVM. https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
 • Houd minimaal 1.5 meter afstand van elkaar, dus ook voor de start van de training. Tijdens het sporten hoeven we onderling geen 1,5 meter afstand te houden als dit de sportbeoefening in de weg staat.
 • Geen lichamelijk contact, dus ook niet groeten met handen, ellebogen of voeten. Zwaaiend groeten wel.

Jaarplan

Het jaarplan van Loopgroep Wijbosch zoals gepubliceerd op de website geldt als basis voor de atleten en de trainers.

Accommodatie

Kleedkamers en douches mogen open. Er mogen maximaal 50 personen per ruimte aanwezig zijn.

Kantine & terras

 • De sportkantine en het terras zijn na afloop van de training op dinsdagavond open tot 22.00 uur voor sporters van de eigen club. Zaterdag na afloop van de training zijn de sportkantine en het terras ook open. Officieel mag dit tot 22.00 uur maar de praktijk wijst uit dat dit 18.00 uur wordt.
 • Reserveren van een vaste zitplaats aan een tafel is verplicht. Dit kan bij de deur.
 • Aan een tafel zitten maximaal 4 personen op 1,5 meter afstand, tenzij het om personen uit hetzelfde huishouden gaat.
 • Zitplaatsen aan de bar zijn niet toegestaan.
 • Zowel in de sportkantine als per buitenterras geldt een maximum van 50 personen;
 • Een gezondheidscheck en een verzoek om te registreren zijn verplicht.
 • Er is geen zelfbediening
 • Voor toilet- en garderobebezoek of om te betalen mogen bezoekers naar binnen. Hierbij moet een mondkapje worden gedragen

 

Op de accommodatie is een bestuurs- of commissielid verantwoordelijk voor de naleving van dit protocol.