Protocol Loopgroep Wijbosch

Looptraining in de 1,5 meter samenleving

Versie 22 juni 2020

Inleiding

Vanaf 11 mei 2020 mogen volwassenen vanaf 19 jaar buiten trainen. Dit betekent dat we als loopgroep de trainingen weer kunnen hervatten. Douches en kleedkamers van de buiten sportlocaties kunnen per 15 juni weer opengesteld zijn, dit protocol is er echter op gebaseerd dat de kleedruimtes en douches gesloten zijn voor de leden; Uitgangspunten voor dit protocol zijn:

 1. RIVM richtlijnen https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus
 2. Sportprotocol NOC*NSF https://nocnsf.nl/sportprotocol
 3. Protocol Verantwoorde Atletieksport, versie 18 juni 2020 https://www.atletiekunie.nl/sites/default/files/userfiles/Atletiekunie/Documenten/Protocol%20Verantwoorde%20Atletieksport_19062020%20DEF.pdf
 4. Nadere toelichting sporten voor volwassenen zoals gepubliceerd door de gemeente Meierijstad op 8 mei 2020. https://www.meierijstad.nl/home/coronavirus-covid-19_43523/item/sport_11743.html
 5. Reguliere trainingsdagen dinsdag, donderdag (t/m juni) en zaterdag, trainingstijden (van 19:00 uur – 20:30 uur en van 15:30 – 17:00 uur), het trainingsprogramma (het jaarplan) van Loopgroep Wijbosch en het principe om geen enkel lid –mits geen klachten- uit te sluiten om aan trainingen deel te nemen.

Dit protocol bouwt voort op de hiervoor (onder 3 en 4) bepaalde richtlijnen voor atleten, bestuur en trainers.

Ontvangst

Niet eerder dan 15 minuten voor aanvang van de training wordt het rechter hek aan de Veghelsedijk 25 geopend. Deze toegangspoort wordt alleen als ingang gebruikt. Overige poorten vanaf het terrein zullen als uitgang worden benut. Atleten kunnen hun fiets plaatsen in de bestaande fietsrekken voor het gebouw. Ze lopen voor de start van de training naar een herkenbaar afgezet verzamel vak op het grasveld achter het kunstgras (korfbal)veld. Hier zijn rijen met ieder ten minste 12 hoedjes uitgelegd. De hoedjes liggen op 1,5 meter onderlinge afstand. Atleten gaan bij een “leeg” hoedje staan in de rij van de training waaraan hij/zij wil deelnemen.

Dinsdagavond training

Op dinsdagavond bieden we de leden de keuze tussen een snellere en een rustigere interval groepstraining. Er liggen hoedjes klaar op het grasveld achter het korfbalveld. De 2 voorste rijen hoedjes zijn bestemd zijn voor duurlopers. Twee overige rijen voor intervaltraininggroepen. Atleten kiezen een positie bij een vrij hoedje van één van de twee tempo-intervalgroepen. Indien korfbalvereniging Celeritas op dinsdagavond traint dan verlaten de groepen het terrein via de achterste poort aan het onverharde pad (De Locht). De duurlopers vertrekken hierbij als eerste in (liefst) kleine, zelf te bepalen, groepen. Hierbij gaat de snelste groep als eerste. Hierna verlaten de intervalgroepen het terrein.

Donderdag en zaterdag training

Op donderdag en zaterdag is de ontvangst gelijk aan de dinsdag training. We stellen dan geen limiet op de groepsgrootte. Afhankelijk van de aanwezigheid van leden van Celeritas (training / wedstrijd) verlaat de groep het terrein via de poort Veghelsedijk of via de achterste poort aan het onverharde pad (De Locht).

Afsluiten training

Aan het eind van de training wordt het complex betreden via de rechterpoort aan de Veghelsedijk 25. Cooling down en rekoefeningen worden bij aanwezigheid van (leden van) de korfbalvereniging uitgevoerd op het grasveld achter het korfbalterrein. Bij afwezigheid van Celeritas kan de trainer er voor kiezen om de cooling down elders uit te voeren, bij voorbeeld nabij het tassenrek en de fietsenstalling. Na afloop van de training verlaten de atleten het terrein via de toegangspoort Veghelsedijk.

Jaarplan

Het jaarplan van Loopgroep Wijbosch zoals gepubliceerd op de website geldt als basis voor de atleten en de trainers. De periodisering wordt aangepast vanwege de periode maart-mei 2020 waarin verschillende atleten / leden niet of beperkt getraind hebben. Trainingen vanaf een afwijkende startlocatie (Bedaf, Son) worden voorlopig uit het jaarplan gehaald omdat gecombineerd vervoer nu niet is toegestaan.

Accommodatie

De volgende aanvullende maatregelen worden getroffen op de accommodatie Veghelsedijk 25.

 • De kantine, het terras, douches, kleedruimtes blijven gesloten. De materiaalruimte en toiletten zijn wel bereikbaar. Een beperkt aantal mensen heeft toegang tot de materiaalruimte.
 • Het toiletbezoek is gereguleerd: maximaal 1 persoon toegang per toiletgroep.
 • Het toilet in de dames en heren kleedkamer worden op verzoek opengesteld tijdens de trainingen. De toiletten worden schoongemaakt na de training (aftekenlijst aanwezig).
 • Via pijlen wordt routering aangebracht.
 • Langs de route naar het opstelveld wordt handgel voor atleten en trainers geplaatst.
 • Voorafgaand aan de volgende training worden de deurknoppen en andere handcontactpunten gereinigd.
 • Mensen die niet komen trainen of geen rol hebben in de organisatie van die training zijn niet welkom op de accommodatie.
 • Op de accommodatie is een bestuurs- of commissielid verantwoordelijk voor de naleving van dit protocol.

Tot slot

Dit protocol is met de trainers besproken op 12 mei 2020 en geëvalueerd op 16 juni. De leden worden in een handzame samenvatting over het protocol geïnformeerd en kunnen de integrale tekst op de website lezen.

Daarnaast is dit protocol met Korfbalvereniging Celeritas -medegebruiker van de accommodatie- op 13 mei 2020 besproken en op 13 mei 2020 met de gemeente Meierijstad gedeeld.

Lopen is goed voor de fysieke en mentale gezondheid. Echter, in deze uitzonderlijke situatie heeft elk lid een eigen verantwoordelijkheid om te bepalen of het verantwoord is om onder bovenstaande condities in groepsverband te sporten. Met voortschrijdend inzicht van bestuur en trainers wordt dit protocol aangepast en aangescherpt.