Afgelopen periode heeft de Dorpsraad Wijbosch verkennende gesprekken gehad met Staatsbosbeheer. In het prachtige natuurgebied Wijboschbroek ontbreekt toch een deel van het bos waar kinderen onbeperkt kunnen spelen, klauteren, hutten bouwen enz. Maar ook waar kinderen leren bewust om te gaan met de natuur en ook informatie krijgen over de natuur en Wijboschbroek. Het speel/natuurbos wordt ingericht met uitsluitend natuurlijke materialen, dus alles wat ter plaatse of in het bos aanwezig is. Verder is er nog een mogelijkheid voor aanleg van een trimbaan in dit gebied van het bos. Ook hier worden uitsluitend natuurlijke materialen gebruikt. Om verdere acties in te zetten en een werkgroep op te richten met verschillende partijen, is het belangrijk om te weten of er voldoende draagkracht en behoefte is vanuit inwoners van Wijbosch en omgeving. Loopgroep Wijbosch vind dit uiteraard een goed initiatief.Door een kleine enquete willen we deze behoefte nagaan. U kunt dit bevestigen door uw keuze. Wij willen alle leden van Loopgroep Wijbosch oproepen om deze enquete in te vullen. Speelbos, trimbaan en enquête | Wijbosch op deze site vind je meer informatie. Om rechtreeks naar de enquete te gaan klik op de volgende link Speel-natuurbos, trimbaan (office.com).

Groetjes bestuur Loopgroep Wijbosch.