Trainer in opleiding Marcel van Dinther is geslaagd voor het theoretische deel van zijn cursus Basis Looptrainer. De examinator van de Atletiekunie was lovend over het verslag (portfolio) dat Marcel had ingediend. Dat kwam ook tot uitdrukking in een zeer hoge punten score. Helaas moet Marcel nog een tijdje wachten voordat hij zijn praktijkexamen mag doen. Vanwege het virus wordt dit pas in het najaar afgenomen.
Frank van Geffen was tot voor kort de enige praktijk begeleider, wanneer er trainers opgeleid werden. Huibert Crijns heeft samen met Frank het afgelopen half jaar Marcel begeleid en een zogenaamde Proeve van Bekwaamheid opgesteld. Ook die is als zeer goed beoordeeld en daarmee hebben we nu 2 praktijkbegeleiders binnen de trainersgroep.