Resultaten enquête Loopgroep Wijbosch

Aantal uitgezette enquêteformulieren: 123

Respons:                                                        60 = 48,8 %

Reactie trainers en bestuur:

De respons was goed bijna 50% en geeft dus een aardig beeld van hoe men de trainingen ervaart

–       Men is over het algemeen erg positief over de trainingen en de trainers

–       Het sluit goed aan bij de behoefte

–       Een deel neemt deel om tot conditie of prestatieverbetering te komen terwijl ontspanning en gezelligheid ook een belangrijk argument vormen

De belangrijkste aandachtspunten zijn:

persoonlijke begeleiding in relatie tot prestatieverbetering of werken naar doelen:

de trainers hebben dit punt uitgebreid besproken en denken dat het aanbod op dit terrein nog onvoldoende bekend is. Het aanbod is namelijk:

–       Het algemene jaarschema dat toewerkt na een halve marathon

–       schema’s voor alle wedstrijden

–       analyse mogelijkheid van ieders persoonlijke tempo’s op intervallen

–       persoonlijke schema’s en ondersteuning

–       persoonlijke ondersteuning tijdens de training

Wat wellicht verbeterd kan worden is, dit onder de aandacht van de leden te brengen. We hebben daarom afgesproken om een aparte thema avond te organiseren voor al onze leden over trainingsopbouw,  prestatieverbetering en ondersteuningsmogelijkheden. Deze avond zal begin oktober georganiseerd worden

Aansluiting startersgroep op de dinsdagavondgroep

De wens wordt ondersteund door de trainers en zal meer aandacht krijgen bij de volgende groepen.

Hieronder verder de uitslagen van de enquête

 

 

Wat was uw belangrijkste drijfveer om lid te worden van de loopgroep?

Reacties
 

Om gezondheidsredenen

26,67%

16

 

Voor mijn ontspanning

56,67%

34

 

Voor prestatieverbetering

36,67%

22

 

Reacties

Anders (licht toe)

16,67%

10

   

Welk aspect van de trainingen vind je het belangrijkst?

  • Beantwoord: 60 
Antwoordkeuzen Reacties
 

Verbetering van techniek

1,67%

1

 

verbetering van de conditie

33,33%

20

 

verbetering van mijn prestaties, sneller lopen

10,00%

6

 

Gezelligheid

10,00%

6

 

Variatie in trainingen

21,67%

13

 

Goede trainingsadviezen

13,33%

8

 

Reacties

Anders (licht toe)

10,00%

6

   
Totaal 60

 

Geef aan in welke mate het de trainers er in slagen om aan je wensen te voldoen?

  • Beantwoord: 60 
  • Overgeslagen: 0
  Zeer goed Goed Neutraal Matig Slecht Totaal Gewogen gemiddelde
 

Effectiviteit

20,00%

12

70,00%

42

10,00%

6

0,00%

0

0,00%

0

60 1,90
               

Hoe lang ben je al lid?

  • Beantwoord: 60 
  • Overgeslagen: 0
Antwoordkeuzen Reacties
 

0 – 1 jaar

15,00%

9

 

2 – 5 jaar

26,67%

16

 

6 – 10 jaar

31,67%

19

 

11 jaar of meer

26,67%

16

   
Totaal 60

 

Wat zijn je doelen voor de komende periode?

  • Beantwoord: 58 
  • Overgeslagen: 2
Antwoordkeuzen Reacties
 

Verbeteren van mijn snelheid

31,03%

18

 

Verhogen van de afstand van 10 naar 15 km

8,62%

5

 

Verhogen van de afstand van 15 naar 21 km

10,34%

6

 

Verhogen van de afstand naar 42 km

8,62%

5

 

Deelnemen aan een wedstrijd

18,97%

11

 

Gewoon op hetzelfde niveau blijven

44,83%

26

Totale aantal respondenten: 58

Conclusies van de trainers en het bestuur:

–       Respons is goed

–       Reacties geven een goed beeld van motivatie en doelen

–       Prestatieverbetering blijft belangrijk en gezelligheid is een leuk bijkomend aspect.

Aandachtspunten zijn:

o    Begeleiding en prestatieverbetering

o    Aansluiting startersgroep op de dinsdagavondgroep