Via deze berichtgeving willen wij jullie informeren over de stand van zaken met betrekking tot de trainingen en de Algemene Ledenvergadering (ALV)

Trainingen In december 2020 hebben onze trainers een aangepast programma bedacht voor zowel de binnen- als de buitentrainingen. Dit programma was opgesteld rekening houdend met de op dat moment geldende maatregelen. Helaas heeft de overheid de maatregelen moeten verscherpen. Als gevolg hiervan hebben trainers en bestuur besloten dat het aanbieden van trainingen met de aangescherpte maatregelen geen doorgang kan vinden. Zodra de overheid anders beslist zullen we de consequenties daarvan op de trainingen beoordelen en jullie daarover informeren. Hopelijk kunnen we op niet al te lange termijn weer samen gaan trainen.

Trainingsschema Wij vinden het belangrijk dat we tijdens deze periode jullie toch een programma kunnen aanbieden. Daarom hebben de trainers op de website een trainingsschema gezet. Trainingsschema | Loopgroep Wijbosch Dit schema kan enig houvast bieden tijdens deze periode.

Mocht je echter ondersteuning nodig hebben dan wel training gerelateerde vragen dan kun je natuurlijk altijd contact opnemen met Frank van Geffen via fvgeffen3@gmail.com

Algemene Ledenvergadering Door de huidige overheidsmaatregelen is het helaas niet mogelijk om een fysieke Algemene Ledenvergadering in januari 2021 te organiseren.Conform de statuten van LGW moet de vereniging binnen zes maanden na verstrijken van het verenigingsjaar (1 januari – 31 december) gehouden worden. We hebben dus nog even de tijd maar we beseffen ons wel we voor de eerste keer in de historie van LGW geen ALV in januari kunnen houden. Het heeft onze voorkeur om de ALV fysiek te laten plaatsvinden en niet in digitale vorm. Vandaar dat wij als bestuur hebben besloten om de ALV uit te stellen. Tot op heden hebben we nog geen nieuwe datum gepland. Dit vanwege de onzekerheid over het routeplan van de overheid omtrent de maatregelen. Mocht het binnen de gestelde termijn niet mogelijk zijn om een fysieke ALV te organiseren dan gaan we de mogelijkheden onderzoeken voor een digitale ALV. Natuurlijk zullen we jullie tijdig infomeren over de ontwikkeling omtrent de ALV.

Afsluiting Wij vertrouwen erop jullie hiermee een update gegeven te hebben. In het geval van vragen of opmerkingen dan kunnen jullie natuurlijk altijd contact opnemen met een van de bestuursleden.

Hopelijk kunnen en mogen we elkaar weer snel zien.

Namens het bestuur van LGW,

Richard Maurix, voorzitter