Penningmeester Ton is tevreden. Hopelijk jullie ook. Ik heb begin 2013 de financiële administratie ondergebracht in een online boekhoudpakket (Cash). Door de automatische bankenkoppeling en door de geweldige ondersteuning van Franca in de ledenadministratie was het een goed te behappen klus.Tijdens de kascontrole door Bea en Wim werd gelukkig voor hen nog een kleinigheidje gevonden zodat ook die met een tevreden gevoel de boekhouding konden goedkeuren. Hartelijk dank hiervoor.

Op verzoek kan ik de administratie overleggen. Een uitgebreid rekeningschema, dagboeken en grootboekoverzicht heb ik op aanvraag altijd voorhanden. Op de jaarvergadering zal ik de administratie ter inzage geven.

download pdf: Balans 2013
balans 2013

De belangrijkste veranderingen op de balans in 2013 zijn
1. De zonnepanelen.
2. Flinke stijging van het eigen vermogen en daling van schuld: een al jarenlange post mogelijk nog te betalen energiekosten werden afgeboekt omdat die niet meer aan de orde is. ( in overleg Henry van de beheerscommissie en ex penningmeester Harm)

download pdf: 2013 Verlies en Winst
(rekeningnummer 4790= kosten feestavond)
vw2013_1
vw2013_2

download pdf 2014 LGWB begroting
Natuurlijk altijd een voorzichtige begroting. Voorstel om voor trainers de trainersweekend vergoeding € 2000,00 op te nemen (gezien de grotere trainersgroep)
en een bedrag van € 2000,00 op te nemen voor schoonmaak.
Door de opbrengst zonnepanelen en besparingsacties op gebied van energie heeft de beheerscommissie aangegeven een bijdrage van slechts € 400,00 nodig te hebben.