Aan alle leden van Loopgroep Wijbosch en hun partners:

Het is weer eens tijd om iets leuk te doen!

Hierbij nodigen wij jullie uit om op zaterdag 16 september 2017…

Deel te nemen aan de Mindfulrun training en aansluitend de barbecue.

De training wordt gegeven in Den Bosch, en duurt van 15.00 tot 17.00 uur.

De training is geschikt voor zowel de beginnende als de gevorderde loper.

We carpoolen vanaf het clubgebouw om 14.15 uur.

Douchen kunnen we na afloop bij de club.

Kosten:    Alleen mindful bijwonen:        5,00 euro;

                Alleen Barbecue…………….       15,00 euro;

                Allebei……………………………..       20,00 euro.

Op de site: www.mindfulrun.nl is alle informatie beschikbaar.

Aanmelden voor deze leuke activiteiten kan t/m 01 september bij Peter de Laat, en ook gaarne opgave of je vegetarisch eten wilt.

Opgave: peerkela1954@hotmail.com of: 0644371665.

Het bedrag van de onderdelen waar jij en je partner aan mee willen doen, graag overmaken naar: Rekeningnummer: NL16Rabo0143808281 tnv Loopgroep Wijbosch en o.v.v. Mindful/BBQ en je naam.

Sportieve groetjes en we maken er een gezellige dag van, tot 16 september!!

De Feestcommissie.