Gedragsregels

     

Gedragsregels van Loopgroep Wijbosch

  1. Respect hebben voor anderen is normaal en essentieel.
  2. Geweld (verbaal en fysiek), molestatie en het beledigen van een ander is verboden. Het gebruik van onbehoorlijk taalgebruik is niet aacceptabel. Pesten, discrimineren en het uiten van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag wordt niet geaccepteerd.
  3. Wij van Loopgroep Wijbosch zijn een goede gastheer voor bezoekende hardlopers. Bij uitwedstrijden toon jij je als lid van Loopgroep Wijbosch een goede gast.
  4. Je hebt respect voor andermans eigendommen. Je bent aansprakelijk voor eventuele door jou aangerichte schade.
  5. Het nuttigen van alcoholische dranken op het sportcomplex is – buiten de kantine en het terras – (dus ook in de kleedkamers), verboden. Drankverpakkingen, flesjes, blikjes en glazen op en rond de speelvelden laat je niet achter, maar ruim je op. Vastgestelde rookverboden leef je na en uiteraard is gebruik van drugs op het complex is verboden.
  6. Je spreekt een medelid aan op zijn of haar ontoelaatbaar gedrag (zie punt 1).
  7. Degene die een duidelijke overtreding van de gedragsregels constateert bij een ander lid, meldt dit bij het Bestuur. Als je wilt, kun vooraf hierover met onze vertrouwenspersoon overleggen.
  8. Ieder lid is aanspreekbaar op wangedrag en verantwoordt zich hiervoor bij het Bestuur.
  9. Wij communiceren met elkaar op basis van open- en eerlijkheid; we praten met elkaar in plaats van over elkaar!
  10. Tot slot, je toont goede omgangsvormen en draagt deze uit, zodat je een waardevol ambassadeur voor de Loopgroep Wijbosch bent.

Mocht iemand behoefte hebben om te praten over zaken die met onze gedragsregels te maken hebben, dan kan hij of zij zich wenden tot  de vertrouwenspersoon van Loopgroep Wijbosch.