Voorafje

Voor deze Kersteditie gingen we op bezoek bij Frank van Geffen. Deze “Wijboschloper” bij uitstek is al sinds de oprichting van onze vereniging zeer actief aanwezig. Des te groter bleek de verrassing te zijn, toen bekend werd dat Frank de voorzittershamer gaat overdragen. Dit gaf voor ons echter het sein om juist Frank in de picture te zetten voor dit Kerstnummer 2012. Druk als altijd moeten we wat puzzelen om uiteindelijk toch een afspraak geregeld te krijgen, maar na enkele dagen worden we dan ook hartelijk ontvangen in Huize van Geffen aan de Korenbloemstraat. Koffie en peperkoek vallen ons ten deel, en wat later steekt Frank van wal. Verteller als hij is, weten we, komt er voorlopig dan ook geen einde aan.

Als één van de zeven ‘van Geffentjes’ groeit hij op als een echte Schijndelaar. Als grote broer van Paul heeft Frank een grote bijdrage gehad in het gezin daar hun vader al op jonge leeftijd kwam te overlijden. Een interessant leven gaat dan volgen, getuige het volgende verslag waaruit blijkt dat er een warm hart wordt toegedragen aan de Schijndelse gemeenschapwaar hij dan ook een welgeziene bekendheid heeft opgebouwd. Nu dan ‘het’ interview waarbij we dit lid uit de harde kern van de Loopgroep Wijbosch eens nader gaan toelichten.

Bericht omtrent het aftreden van Frank als Voorzitter van onze Loopgroep Wijbosch

Helaas gaat het voorzitterschap bij de volgende ledenvergadering over in andere handen.  Keuzes moesten er gemaakt worden aldus Frank, die in veel vrijwilligerstaken zijn  steentje bijdraagt. Het onlangs opgenomen voorzitterschap van de “St Vincentius Vereniging” en zijn vrijwilligerswerk bij de sociale stichting “Broodnodig”ons allen bekend in uitvoerende vorm van projecten als “De Schaapskooi”,  “Broodje Apart” en “Het Gasthuis”, slokken namelijk erg veel vrije tijd op. Deze stichting waarbij mindervalide naar werk worden begeleid, neemt ook een hoge mate van sociale belasting met zich mee waar je vol achter moet kunnen staan. Daarbij komt nog eens de beleving bij die Frank en Bep sinds een paar jaar samen tot een nieuw hoogtepunt in hun levens beschouwen, het opa en oma zijn. Elke vrijdag is het daarom ‘Oppasdag’ , waarbij de dag gevuld wordt met baby – en peuter perikelen. Ook dit heeft in belangrijke mate mee de beslissing gebracht.  Uiteraard is het voor een vereniging van deze omvang goed dat er na gezette tijden een bestuurwisseling plaatsvindt, en na 12 jaren deze functie met veel plezier verricht te hebben wordt het daar nu tijd voor, aldus Frank die sinds de officiële oprichting van de “Loopgroep Wijbosch” ( 26 januari 2000) voorzitter van onze vereniging is geweest. Zijn opvolger wordt nu al veel succes toegewenst!

Enkele Privé Vraagjes

Geboren : 11 juli 1954

Getrouwd : met Bep waarmee hij al 36 jaar lief en leed deelt.

Kinderen :  Joost ( 32), Jennie ( 30) en Tom ( 27) die samen al voor drie kleinkinderen hebben gezorgd en er zowaar nog eens twee op komst zijn!

Beroep : Een lange en indrukwekkende loopbaan heeft Frank al achter de rug, waarbij zijn organiserend talent toch wel de hoofdtoon voert. Dit ging eraan vooraf………..Na een 6 jarige studie op het Bernrode Gymnasium in Heeswijk-Dinther, wordt zijn interesse gewekt door een talenstudie. Uiteindelijk zou dit moeten leiden naar een baan als leraar Engels, maar deze tweeënhalf jaar durende studie op de Nijmeegse Universiteit bracht hem naar iets geheel anders. Een periode als militair gaf Frank voldoende tijd om zijn toekomstplannen aan te passen. Na enkele maanden als “Granaatsjouwer” bezig geweest te zijn op een kazerne in Grave, mocht Frank vroegtijdig de dienst uit in verband met zijn thuissituatie. Terug in het ‘normale’ leven werd al snel een studie ‘Sociaal Cultureel Werk” opgenomen waarmee de trend voor de toekomst was gezet. Deze zou zich gaan afspelen in het sociale milieu. Daarmee kwam een baan bij de Gemeente Schijndel in de picture. De studierichting ‘opbouwwerk’ gaf snel aanleiding tot het opstarten van verschillende projecten. Het stoppen van het bedrijf Jansen-deWit  was een klap voor de Schijndelse gemeenschap, wat resulteerde in een door Frank geleid onderzoek over werkloosheidDit onderzoek uiteindelijk leidde naar een project ‘Anders Werk’, wat heden ten dage nog steeds bestaat, dan wel onder een andere naam. Dit project stelde mensen in staat om zich te laten omscholen. 12 jaar lang heeft Frank hier de handen vol aan. De volgende 12 jaren staan in het teken van projecten om ‘vrouwen in de bijstand’ weer op de arbeidsmarkt te profileren, het begrip kinderopvang stond overigens toen nog in de kinderschoenen. Als hoofd sociale dienst vond deze progressieve benadering van dit probleem landelijke bekendheid, waardoor de voormalige staatssecretaris van sociale zaken, Mw. Elske ter Veld, eens polshoogte kwam nemen in Schijndel. Een nieuwe functie van Sectorhoofd werd wat later realiteit waarbij aanvankelijk het Schijndelse zwembad als interim-project werd opgestart. Bij een ander project werden enkele sociale instellingen gefuseerd onder de naam ‘Brede Welzijn Instelling’ waarbij hij als directeur van dit gebeuren werd aangesteld met zetel in het juist geopende ‘Spectrum’. En zo geraken we in de huidige periode, waar Frank intussen is aangesteld als Adjunct-secretaris, waarbij hij verschillende stafafdelingen aanstuurt, en zo laat hij weten, dit met veel plezier verricht.

Hobby : uiteraard vormt het sporten de hoofdmoot in de spaarzame tijd die hij nog beschikbaar heeft. Hardlopen, fietsen ( zie nog het Alpe- du Zes avontuur uit 2011), en veel gebruik maken van de attributen op z’n sportkamertje zoals een home – en crosstrainer, genieten nog steeds voorkeur. Maar ook aan een sinds kort aanwezige ‘Sauna aan huis’, gaat veel tijd ‘verloren’!. En dachten we dan dat alle beschikbare tijd wel besteed was……”Helaas”, want ook het verslinden van boeken blijkt een hobby te zijn.

Vakantie : De hoge mate van interesse voor cultuur en vooral natuur, vinden gestalte in de vele buitenlandse reizen die reeds zijn gepasseerd. Voorheen toen de kinderen nog wat kleiner waren vooral camperreizen met een trafic sleeper binnen Europa, waarbij zij opgemerkt dat er nooit twee maal eenzelfde camping bezocht werd. Later werd Noorwegen verkend met een camper en werd Sri Lanka enige malen bezocht. Hier is een weeshuis geadopteerd tezamen met enkele mensen uit Schijndel.

Muziek:  Tja…ooit een foto van Frank gezien te hebben uit  zijn jonge tijd met overdaad aan wilde haren, is me niets vreemd. Blijkt inderdaad voorkeur te hebben voor The Rolling Stones !!, waarvan hij ook enkele concerten heeft bezocht. Verder heeft vooral de muziek uit de jaren 60 en 70 zijn voorkeur. Zo wordt er al weer uitgezien naar de komende Top 2000. Overigens heeft ook de klassieke muziek zijn interesse. Zo werd onlangs een clinic voor deze muziekrichting gevolgd, waardoor de belangstelling hiervoor werd aangewakkerd. Ook het feit dat Bep, zeer verdienstelijk, in een operakoor haar aria’s ten gehore brengt houdt zijn enthousiasme voor deze muziekstroming warm.

Wat zijn  de p.r.’s
5     km      18.10
10   km      37.30
15  km       57.30
21.1 km   1.20.10
42.2 km   3.14.00 ( in Eindhoven gelopen als beste van de in totaal 5 gelopen marathons).

Wanneer begonnen en waarom:

Na een voetbal c.q. zaalvoetbal verleden, begint Frank ong. 25 jaar geleden aan zijn loop carrière, dit aanvankelijk samen met zijn buurman. Al snel blijkt hij het loopvirus te pakken te hebben  en zo loopt hij binnen een jaar al zijn eerste Halve Marathon. Na deze kennismaking met de loopsport wordt al snel ingehaakt bij de Loopgroep die zaterdag ’s middags traint bij Frans van der Pol. Het waarom schuilt in het feit dat je met hardlopen, als individuele sport, zelf kan bepalen wanneer en hoever je gaat lopen. De gebondenheid om op bepaalde tijden te moeten trainen, zoals het voetbal, werd niet geapprecieerd. Uiteindelijk was dan het einde zoek……en raakte hij  dus verslaafd aan het lopen.

Hoeveel keer train je , met wie en waar: Ondanks dat Frank wel de trainingen blijft verzorgen, zijn er door een slepende blessure ( artrose) wel wat beperkingen. Echter 10 km lopen zonder versnellingen en minimale belasting is moeiteloos te realiseren. Ook de hierdoor ontstane rugproblemen maakt het soms wat zwaarder. De voorzieningen op zijn werk , waaronder een zogenaamde hoog-laag tafel  stemt Frank zeer tevreden. Na de periode van training door Frans vd Pol, nam Frank de trainingen over samen met de andere trainers. En nu , na zeker 12 jaar vindt hij het nog steeds erg leuk dit te mogen doen. ( red.) In deze tijd weet Frank een geheel eigen stijl op te bouwen, waarbij de trainingen op de zaterdagmiddagen vaak tot in het donker uitliepen. De roep om zaklampen werd dan vaak gehoord! Ook zijn speeches voorafgaand aan de dinsdagavondtrainingen zijn vermaard. Dit dan weer als gevolg van zijn niet te versmaden sprekerstalent !!

Ervaringen meegemaakt tijdens de hardloopcarrière : Vele goede herinneringen bestaan over evenementen die gezamenlijk met de club in het verleden zijn  ondernomen. Aangehaald wordt de “Pieterpad serie”,”Schijndel 700 “van het Runtje, en het “Mallorca “avontuur waar met een excellente groep Wijbosschers de Marathon werd verlopen. Hoogtepunt was echter de Cross Country van enkele jaren geleden, waarbij tijdens het douchen een nog levend visje uit Frank zijn onderbroek opdook, wat natuurlijk voor de nodige hilariteit in de kleedkamer zorgde.

Ik ben trots op:  Hierin is Frank zeer kort en stellig, het zorgen voor en dingen ondernemen met de kleinkinderen wordt als een “Superbeleving” ervaren. De vrijdagen worden dan ook beleefd met een speciale lading.

Zo dit was dan weer de laatste “Loop eens even mee met….” van 2012.

Arian en Hein wensen jullie allemaal een fijne Kerst toe , met een gezond, gezellig en sportief 2013.