Woensdag 24 januari houden we onze Algemene Jaarvergadering 2024. Vergadering begint om 19.30 in ons clubgebouw. Vanaf 19.00 uur staat de koffie of thee klaar. Mocht je vooraf de agenda en verslag jaarvergadering 2023 willen ontvangen, stuur dan een mail naar Joost Vlassak jvlassak@kpnmail.nlzodat je die dan per mail krijgt toegestuurd. We zien jullie graag op onze Algemene Ledenvergadering.