Door de resultaten van de enquête over de binnentraining / bootcamp gaan we ook deze winter weer een bootcamp aanbieden. In de periode van 4 januari t/m 29 februari wordt elke week op donderdag avond een training van anderhalf uur aangeboden in de sportzaal van “De Schakel” in Wijbosch. De training wordt gegeven van half acht tot negen uur. Iedereen kan hier, ongeacht het niveau van lopen, aan deelnemen.

Uit de enquête komt naar voren dat jullie graag een training willen waar afwisselend kracht en conditie aan bod komt. Dit gaan we bieden door naast de circuits met de krachttrainingen ook circuits met meer loopoefeningen te doen.

De opzet blijft gelijk: na een warming-up wordt er gedurende ongeveer 50 minuten een circuit afgewerkt. Elke training wordt afgesloten met een cooling down bestaande uit rek oefeningen.

Omdat vooral leden die al deelnamen aan de bootcamp op de enquête hebben gereageerd, is besloten om de bootcamp korter aan te bieden. Hierbij hopen we dat het aantal deelnemers ook op het einde voldoende blijft.