Protocol Loopgroep Wijbosch Looptraining in de 1,5 meter samenleving

Inleiding Vanaf 11 mei 2020 mogen volwassenen vanaf 19 jaar buiten trainen. Dit betekent dat we als loopgroep de trainingen weer kunnen hervatten. Uitgangspunten voor dit protocol zijn: 1. RIVM richtlijnen https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandsemaatregelen-tegen-het-coronavirus 2. Sportprotocol NOC*NSF https://nocnsf.nl/sportprotocol 3. Protocol Verantwoorde Atletieksport https://www.atletiekunie.nl/sites/default/files/userfiles/Atletiekunie/Kenniscentrum/Bestuurder commissielid/Protocol%20Verantwoorde%20Atletieksport_07052020.pdf 4. Nadere toelichting sporten voor volwassenen zoals gepubliceerd door de gemeente Meierijstad op 8 mei 2020. https://www.meierijstad.nl/home/coronavirus-covid19_43523/item/sport_11743.html 5. Reguliere trainingsdagen dinsdag, donderdag (t/m juni) en zaterdag, trainingstijden (van 19:00 uur – 20:30 uur en van 15:30 – 17:00 uur), het trainingsprogramma (het jaarplan) van Loopgroep Wijbosch en het principe om geen enkel lid –mits geen klachten- uit te sluiten om aan trainingen deel te nemen. Dit protocol bouwt voort op de hiervoor (onder 3 en 4) bepaalde richtlijnen voor atleten, bestuur en trainers.

Ontvangst Niet eerder dan 15 minuten voor aanvang van de training wordt het rechter hek aan de Veghelsedijk 25 geopend. Deze toegangspoort wordt alleen als ingang gebruikt. Overige poorten vanaf het terrein zullen als uitgang worden benut. Atleten kunnen hun fiets plaatsen in de bestaande fietsrekken voor het gebouw. Ze lopen voor de start van de training naar een herkenbaar afgezet verzamel vak op het
grasveld achter het kunstgras (korfbal)veld. Hier zijn (maximaal 6) genummerde dubbele rijen (no. 1 – 6) met ieder 12 hoedjes uitgelegd. De hoedjes liggen op 1,5 meter onderlinge afstand. Atleten gaan bij een “leeg” hoedje staan in de rij van de training waaraan hij/zij wil deelnemen. Voor de intervaltraining worden groepen gevormd met een maximale groepsgrootte van 12 atleten. Dinsdagavond training Op dinsdagavond zullen 2 voorste rijen bestemd zijn voor duurlopers. Vier overige rijen voor intervaltraininggroepen. Indien er meer dan 12 atleten in een tempo-intervalgroep willen, worden atleten gevraagd om zich bij een andere tempo-intervalgroep te voegen. Indien beide intervalgroepen (ieder) het maximum aantal van 12 atleten heeft bereikt zal worden bekeken of er een derde trainingsgroep gevormd kan worden. Daarvoor zal een ‘vrije’ trainer beschikbaar en bereid moeten zijn. Doet deze situatie zich voor en is er geen 3e trainer beschikbaar, dan zullen atleten worden gevraagd zich bij een van de duurloop groepen aan te sluiten. De groepen verlaten het terrein via de achterste poort aan het onverharde pad (locht). De duurlopers vertrekken hierbij als eerste in (liefst) kleine zelf te bepalen groepen. Hierbij gaat de snelste groep als eerste. De duurloopcoördinator ziet hierop toe. Hierna verlaten de intervalgroepen het terrein. De groep die het dichtst bij de uitgang staat vertrekt als eerste. Donderdag en zaterdag training Op donderdag en zaterdag is de ontvangst gelijk aan de dinsdag training. De groepsgrootte is maximaal 12 waarbij we dus moeten uitgaan van 1 trainer. Is de groep groter dan 12, dan zullen we aan atleten moeten vragen om op eigen initiatief een duurloop te gaan lopen. De groepen verlaten het terrein via de achterste poort aan het onverharde pad.

Afsluiten training Aan het eind van de training wordt het complex betreden via de rechterpoort aan de Veghelsedijk 25 en wordt naar de genummerde rijen gelopen. De trainingen worden beëindigd in dezelfde rij waar deze gestart is. Hier worden de rekoefeningen uitgevoerd. Na de rekoefeningen verlaten de atleten het terrein via de achterste poort en lopen buitenom, via Locht en Veghelsedijk. De fiets kan opgehaald worden via de rechterpoort aan de Veghelsedijk. Het terrein wordt vervolgens via de linkerpoort aan de Veghelsedijk verlaten.

Jaarplan Het jaarplan van Loopgroep Wijbosch zoals gepubliceerd op de website geldt als basis voor de atleten en de trainers. De periodisering wordt aangepast vanwege de periode maart-mei 2020 waarin verschillende atleten / leden niet of beperkt getraind hebben. Trainingen vanaf een afwijkende startlocatie (Bedaf, Son) worden voorlopig uit het jaarplan gehaald omdat gecombineerd vervoer nu niet is toegestaan. Accommodatie De volgende aanvullende maatregelen worden getroffen op de accommodatie Veghelsedijk 25.  De kantine, het terras, douches, kleedruimtes blijven gesloten. De materiaalruimte en toiletten zijn wel bereikbaar. Een beperkt aantal mensen heeft toegang tot de materiaalruimte. Het toiletbezoek is gereguleerd: maximaal 1 persoon toegang per toiletgroep.  Het toilet in de dames en heren kleedkamer wordt opengesteld tijdens de trainingen. De toiletten worden schoongemaakt na de training (aftekenlijst aanwezig).  Via flyers wordt aangegeven welke deuren afgesloten zijn.  Via pijlen wordt routering aangebracht.  Handgel is beschikbaar bij betreden van de accommodatie  Op meerdere plekken op de accommodatie worden desinfectiemiddelen voor atleten en trainers geplaatst.
 Op moment van verlaten van de accommodatie worden de deurknoppen en andere handcontactpunten gereinigd.  Mensen die niet komen trainen of geen rol hebben in de organisatie van die training zijn niet welkom op de accommodatie.  Op de accommodatie is een bestuurs- of commissielid verantwoordelijk voor de naleving van dit protocol. Tot slot Dit protocol is met de trainers besproken op 12 mei 2020. De leden worden in een handzame samenvatting over het protocol geïnformeerd en kunnen de integrale tekst op de website lezen. Daarnaast is dit protocol met Korfbalvereniging Celeritas -medegebruiker van de accommodatie- op 13 mei 2020 besproken en op 13 mei 2020 met de gemeente Meierijstad gedeeld.

Lopen is goed voor de fysieke en mentale gezondheid. Echter, in deze uitzonderlijke situatie heeft elk lid een eigen verantwoordelijkheid om te bepalen of het verantwoord is om onder bovenstaande condities in groepsverband te sporten. Met voortschrijdend inzicht van bestuur en trainers wordt dit protocol aangepast en aangescherpt